Stal jako materiałowa podwalina cywilizacji technicznej

Stal stanowi jedną z ostoi technicznych ludzkiej cywilizacji. Nieogarniona cząstka infrastruktury, szczególnie miejskiej, zbudowana jest z wyrobów hutniczych. Właściwości owego materiału pozwalają na kreowanie trwałych konstrukcji służącym kolosalnej ilości przeznaczeń.
Jest ogrom gatunków stali, które różnią się charakterystykami a przez to rodzajem zastosowań. Tak dla przykładu blacha walcowana na gorąco będzie miała zastosowanie w masywnych strukturach, przykładowo budowlanych zaś blacha zimnowalcowana jest częstokroć używana do budowania obudów urządzeń czy maszyn.
Stal jest budulcem ogromnie wszechstronnym. Jest bezgranicznie krzepkim materiałem a zarazem giętkim. Typ stali wybiera się pod kątem charakterystki własności fizycznych oraz chemicznych.
Stal sprzedawana jest postaci różnych wyrobów hutniczych, przykładowo profili.