Nieinwazyjne leczenie falą uderzeniową

Źródła wytwarzania fal uderzeniowych obejmują metody elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii służy do indukcji naprawy i regeneracji tkanek.

Wykorzystywanie pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego istnieje od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Czy objawia się zapalenie powięzi podeszwy

Głównym przejawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Najczęściej dotyczy tylko jednej stopy, jednakże może wpływać na obie stopy.

Aktywni mężczyźni i kobiety w przedziale wiekowym od 40 do 70 lat to najbardziej narażone osoby na rozwój zapalenia powięzi podeszwy.

Metoda ta też ma zastosowanie w leczeniu braku zrostu złamanej kości, ścięgna rzepki (kolano skoczka) , ścięgna Achillesa czy choroby niedokrwiennej serca.

Zdecydowana większość opublikowanych prac pokazała pozytywne wyniki.

Omawiana terapia jest nową nieinwazyjną metodą terapeutyczną pozbawioną ryzyka chirurgicznego a skala jej klinicznego zastosowania jej z upływem czasu wzrasta.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi swój początek wzięła w połowie lat 80 tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Pozaustrojowa terapia uderzeniowa stała się wiodąca w leczeniu mnogości zaburzeń ortopedycznych.

Istota generowania fali uderzeniowej

Są trzy podstawowe techniki wywoływania fal uderzeniowych. Mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm

Fale uderzeniowe wzbudzają mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Produkowanie wystarczającej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem naprawy naruszonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale akustyczne niszczą zwapnienia.

Rezultaty stosowania pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi

Większość wydanych opracowań naukowych donosi o korzystnym wpływie zastosowania pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Stwierdzono na podstawie doświadczeń, że terapia falami uderzeniowymi jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy.

Jednakże w w niewielkiej podano niepomyślne wyniki zasosowania owej metody w w przypadku leczenia zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był następujący: nie ma efektu pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/cennik/