Teksty

Golf w Polsce

Golf, gra w powszechnej opinii zarezerwowana dla elit finansowych, tak naprawdę w krajach gdzie sport